meny MENY

Våra produkter

Här kan du läsa om våra produkter.

 

Ovologic

Plastemballage för packetering av ägg i pall.

Vencomatic

Kompletta lösningar till ditt hönshus.         

Prinzen

Packmaskiner till litet som stort hönshus.       

Limupp

Surgörande medel för dricksvattnet och din framgång.

Vattenrening

Vi har olika system för att rena ditt vatten            

Lucernbal

Hygieniserad, uppvärmd vid torkning och inplastad.

Kisel

Kiselpulver för avdödning av hönskvalster.

Easy Doser

Elektroniska doseringspumpar med en användarvänlig och tydlig användning.